Koor

Viva la Musica is een gezellig overdagkoor voor vrouwen. In november 2011 zijn we als huiskamerkoor begonnen. Het koor staat onder leiding van onze enthousiaste dirigente Ruth Klijn. Plezier in zingen staat voorop, maar natuurlijk wordt er ook serieus geoefend. Een paar keer per jaar treden we op.

We beginnen elke repetitie met het losmaken van ons lijf en het opwarmen van onze stem. Daarna zingen we in, waarna we aan ons repertoire beginnen. Onze dirigente besteedt aandacht aan zuiverheid, klankvorming, maat- en ritmegevoel. Om 11.00 uur is er even pauze en tijd voor koffie of thee. We sluiten meestal af met een vrolijk nummer of een swingende canon.

Twee keer per jaar organiseren we een lunch waarbij de kook- en baktalenten flink worden ingezet. In januari doen we dit om het nieuwe jaar goed te beginnen en in juli om het zangseizoen af te sluiten.

We werken met een aantal commissies.

Repertoirecommissie

Deze commissie bestaat uit drie leden: een sopraan, een alt en een lage alt. Een paar keer per jaar komen we bij elkaar om het repertoire door te nemen: wat kan eruit en welke nieuwe nummers willen we toevoegen. Dit gaat uiteraard in overleg met onze dirigent. Als er een optreden staat gepland, stellen wij het programma samen.

Optreedcommissie

Deze commissie bestaat uit drie leden die elk jaar bekijken waar we op gaan treden en wanneer. Meestal hebben we in het voorjaar een optreden en met kerst ook een of twee.

Kledingcommissie

Deze commissie houdt zich bezig met onze outfit. In de winter en met kerst zijn we gekleed in zwart en rood, in de lente en zomer in frisse blauwtinten.